Knut André Vikshåland Eva Kirstine Vikshåland   Jarle Vikshåland     

Et utvalg av arbeider fra perioden 1995 - 2004


Dør [Door] - 2004 (110x105 cm)

Vist ved Kollektivutstilling/Førsommertreff, Kunsthuset AS på Frogner i Oslo, mai-juni 2005


Replikk til Fredrik Kolstøs maleri Interiør - 2004

Bildet er et Triptykon bestående av tre malerier på 150x50 cm.
Total størrelse med ramme er 195x175

Maleriet var utstilt i Haugesund Billedgalleri i mars 2004 ved Haugesund bys 150-års jubileum.

 

Orginalbilde - Interiør av Fredrik Kolstø
[Original painting - Interior by Fredrik Kolstø]

Replikk til Fredrik Kolstøs maleri Interiør - år 2004
[Comment to Interior by Fredrik Kolstø - year 2004]


 

Måkehode [Seagull head] - 2003

 

 

Hode [Head] - 2004.

 

2001

Separatutstilling på Galleri Amare i Stavanger. [Solo exhibition at Galleri Amare in Stavanger]

22. september - 7. oktober 2001.

Bredde/Width - Høyde/Height: 180 x 200 cm

Komposisjon 2 [Composition 2] - 1998

  • Detalj[Detail]

    Bredde/Width - Høyde/Height: 1,30m x 1,10m

Engel [Angel] - 2000

Maleriet var utstilt i Haugesund billedgalleri fram til 13. august 2000.

Maleriet var en del av utstillingen "Avstand 9,2 cm".

Utstillingen ble holdt i forbindelse med Olavkirkens 750 års jubileum.

[The painting was exhibited at Haugesund billedgalleri until 13. august 2000. The painting was a part of the exhibitions "Distance 9,2 cm", held as a part of the 750th anniversary of the Olav's church.]

 

Bredde/Width - Høyde/Height: 0,95m x 1,95m

Ved vinduet [By the window] - 1996;

på juryert Høstutstilling i Oslo hos Blomqvist Kunsthandel A/S

Bredde/Width - Høyde/Height: 1,10m x 1,30m

Uten tittel [Untitled] - 1995; på Vestlandsutstillingen

  • Detalj [Detail]

    Bredde/Width - Høyde/Height: 1,40m x 1,60m

Kråke [Crow]- 1998

Knokkel [Bone] - 1998

Balanse 1 [Balance 1] - 1995

Balanse 2 [Balance 2] - 1995

Komposisjon 1 [Composition 1]- 1998

  • Detalj [Detail]

    Bredde/Width - Høyde/Height: 2,00m x 1,80m

Murstein [Brick] - 1998

Fiskehode [Fish head] - 1998

Kjøttbein [Meatbone]- 1997;

på Vestlandsutstillingen i 1998 ved Kurator i Stavanger Kunstforening.

Hode [Head] - 1999

Komposisjon [Composition] - 1999

 

Uten tittel [Untitled] - 2002; Bestillingsverk

Bredde/Width - Høyde/Height: 3,00m x 1,50m

 

 

Maleri Keramikkverksted Fotografi