Intensjon.

Jeg jobber i kategorien figurativt maleri, og bruker Goethes fargelære som utgangspunkt for min fargebruk
det vil si Rødt, Gult og Blått som basis farger (Fargesirkelen)!

Når jeg blir spurt om hva jeg jobber med som motiv pleier jeg å svare at jeg jobber med
Objekter, ofte hentet fra naturen, samt mennesker og landskaper!
Målet med mine malerier er likevel selve maleriet /det maleriske.
Objektene er middelet !

Det jeg ønsker å oppnå er å trenge lengst mulig inn i meg selv og presse mine evner slik at det
på et eller annet tidspunkt oppstår estetikk/poesi!

Et godt maleri vil kunne gi en følelse av mening, på lik linje med musikk ,filosofi, poesi,
litteratur og ikke minst vitenskap!

Mitt prosjekt er å skape gode objekter!

Dette kan for noen høres noe enkelt ut, og det høres enkelt ut, men til de som tror det vil jeg
si!

Prøv selv.

Det er et prosjekt for et helt liv.

Knut André Vikshåland